Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Termes i condicions

Els següents termes y condicions de lloguer passaran a formar part del contracte de lloguer entre l'empresa arrendadora (d'ara endavant l'arrendador, l'empresa de lloguer o Vanwego Campers) i vostè (d'ara endavant l'arrendatari). L'arrendador lloga a l'arrendatari el vehicle ressenyat i totes dues parts s'obliguen a complir les clàusules i estipulacions que s'estableixen en el contracte, estampant la seva signatura en prova de conformitat amb els termes d'aquest.

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ I CONTINGUT DEL CONTRACTE

 1. Aquest contracte constitueix l'acord total de les parts. No existeixen altres compromisos, garanties ni arranjaments verbals respecte a la responsabilitat de l'arrendatari. No s'admetran aquelles condicions de l'arrendatari que difereixin o siguin contràries als termes i condicions aquí establerts. Els càrrecs es calculen segons el contracte i els respectius termes i condicions.
 2. L'arrendatari assegura que tota la informació que se subministra en relació amb aquest contracte és veritable.
 3. L'objecte d'aquest contracte és únicament el lliurament en règim de lloguer sense conductor del vehicle i, si escau, dels accessoris extres o opcionals oferts per l'arrendador.
 4. Quan l'arrendatari reserva i paga el dipòsit inicial automàticament acorda i accepta els termes i condicions de l'empresa de lloguer als quals ha tingut ple accés.
 5. La marca Vanwego Campers és constituïda per les empreses Vanwego Campers SL i Romerosago SL. Segons el vehicle llogat i el seu respectiu propietari, en les condicions particulars figurarà l'una o l'altra d'aquestes empreses de lloguer en forma d'arrendatari sense que això influeixi en els termes i condicions aquí establerts.
 6. En el moment del lliurament del vehicle es formalitzarà un contracte de lloguer entre l'arrendador i l'arrendatari, regit exclusivament pel dret espanyol i/o foral o autonòmic, pels termes i condicions aquí recollides i per les condicions especials que es pactin entre les parts.
 7. El contracte de lloguer estarà limitat a la durada acordada per les parts. Queda exclosa la prolongació tàcita del contracte de lloguer per un període indeterminat a causa d'un ús continuat.
 8. El client ha d'haver llegit les Fas exposades en la pàgina web de Vanwego Campers SL: vanwego-campers.com
 9. El client assumeix les despeses incorregudes per l'empresa Vanwego Campers SL (inclosos honoraris d'advocats i procuradors, encara que la seva intervenció no sigui preceptiva) en la reclamació de les quantitats degudes pel client en virtut del contracte actual.
 10. L'arrendador es reserva el dret de subrogar les reserves realitzades a un possible successor legal de l'activitat en el cas d'un traspàs o una compravenda de l'activitat de lloguer de vehicles, sense que això pugui canviar cap dels termes i les condicions aquí establerts.

2.      RESERVES I PAGAMENTS

 1. Per a efectuar una reserva l'arrendatari ha d'aportar el 50% de l'import total del pressupost, incloent extres i opcions d'assegurança. L'import se li carregarà en la seva targeta de crèdit o dèbit o es paga en forma de transferència bancària o en metàl·lic sempre que la legislació vigent permeti l'import de reserva.
 2. En el cas d'una transferència bancària l'arrendatari ha de presentar un justificant de la transferència per a validar la reserva. En cas contrari compte la data d'ingrés en el compte bancari de l'arrendador com a data de validació de la reserva.
 3. Canvis de reserves validades seran subjectes a disponibilitat i a la discreció de l'arrendador.
 4. Els 50% restants s'hauran de pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit o qualsevol dels mitjans recollits en el punt 2.1. en el moment de la recollida del vehicle. El titular de la targeta ha d'estar present i identificar-se mitjançant el seu DNI o passaport en vigor (en cas de no ser ciutadà de la UE). Alternativament l'arrendatari pot pagar mitjançant transferència bancària en aquest cas l'arrendatari ha de presentar un justificant de la transferència per a validar el pagament o l'ingrés ha d'haver estat registrat en el compte bancari de l'arrendador.

3.      CANCEL·LACIÓ I REEMBORSAMENTS

 1. Si la cancel·lació de la reserva dels serveis de Vanwego Campers SL s'efectua amb més de 30 dies d'antelació a la data de inici del període de lloguer, se li reemborsarà l'import íntegre de la reserva a l'arrendatari.
 2. Si es cancel·la amb entre 15 dies i 30 dies d'antelació se li reemborsarà el 50% de l'import pagat en la reserva.
 3. Si es cancel·la amb menys de 15 dies d'antelació o el client no es presenta per a recollir el vehicle en el lloc i l'hora acordats en la reserva, es retindrà l'import íntegre aportat en forma de reserva.

4.      DOCUMENTS I REQUISITS

 1. S'exigeixen una llicència de conduir vàlida a Espanya (permís B) amb una antiguitat mínima de dos anys i un DNI o passaport (en cas de no ser ciutadà de la UE) de cadascun dels conductors.
 2. Els conductors han de tenir una edat mínima de 25 o 21 anys, segons el tipus de vehicle.
 3. L'arrendatari haurà de presentar una targeta de crèdit (Visa o Mastercard) de titularitat seva i mostrar aquesta mitjançant DNI o passaport (en cas de no ser ciutadà de la UE) en vigor. El dia de la recollida del vehicle se li demanarà a l'arrendatari el número de la targeta de crèdit i la data de caducitat. Aquestes dades constaran en el contracte de lloguer.
 4. Si l'arrendatari i/o els conductors no presenten els documents necessaris, no se li podrà llogar el vehicle i es procedirà com si el client no s'hagués presentat segons especificat en el punt 3.3.
 5. No s'accepten fotocòpies de cap dels documents a dalt esmentats (en els punts 4.1. i 4.3.)

5.      PREUS DE LLOGUER

 1. Els preus de lloguer inclouen l'IVA (avui el 21%), el quilometratge acordat (segons punt 5.3 d'aquest contracte) i l'assegurança a tot risc amb la franquícia acordada segons la cobertura contractada pel client.
 2. Els preus de lloguer són subjectes a canvis regulars deguts a l'estacionalitat del sector. L'arrendatari haurà rebut una oferta personalitzada en el moment de la reserva que valdrà per a determinar la tarifa vàlida per a aquest contracte.
 3. El preu del lloguer inclou un quilometratge de 150 km/per cada 24 h del contracte. Cada quilometro addicional recorregut tindrà un cost de 15 ct. (IVA inclòs) per a l'arrendatari tret que hagi contractat l'opció de quilometratge il·limitat.

6.      FIANÇA

 1. El dipòsit de la fiança només pot efectuar-se mitjançant targeta de crèdit (Visa o Mastercard) i el titular de la targeta de crèdit ha d'estar present en la recollida i firmar en la pàgina corresponent. En el cas d'una targeta de dèbit hi haurà una taxa del 1% sobre l'import de la fiança.
 2. La fiança que l'arrendatari haurà d'aportar en el lliurament del vehicle serà la mateixa quantitat que la franquícia acordada segons l'opció de cobertura triada. Aquesta quantitat de diners es retindrà en una targeta de crèdit o es cobrarà d'una targeta de dèbit, per a garantir el pagament en cas de robatori o accident i qualsevol altre cas en el qual l'arrendador pugui fer valer pagaments o indemnitzacions addicionals.
 3. Si el banc o el titular de la targeta de crèdit no autoritzen el pagament o bloqueig de la fiança, el contracte no podrà executar-se i el vehicle no podrà lliurar-se. En aquest cas, s'aplicarà la política regular de cancel·lació contemplada en el punt 3.3 d'aquest contracte i se li cobrarà la quantitat íntegra de la reserva a l'arrendatari.
 4. La fiança serà desbloquejada o retornada a l'arrendatari una vegada acabat el període de lloguer i després d'una inspecció del vehicle i tots els elements llogats amb aquest, per part d'un representant de l'arrendador, si aquest declara que el vehicle està en condicions similars a quan va ser recollit. L'empresa de lloguer disposa d'un màxim de 72 hores per fer les comprovacions pertinents i efectuar la devolució de la fiança si no s'han trobat defectes.

7.      DURADA DEL LLOGUER

 1. La durada del lloguer es compta en períodes de 24h, sent el començament el moment acordat de la recollida i l'últim el moment acordat de la devolució del vehicle llogat.
 2. Les devolucions primerenques o recollides tardanes no donen dret a una devolució parcial del lloguer pactat.
 3. Per temporades poden existir durades mínimes de lloguer.

8.      HORARI DE RECOLLIDA I DEVOLUCIÓ

 1. L'horari de recollida i lliurament és de dilluns a diumenge entre les 10.00 i les 13.00 i entre les 17.00 i les 20.00.
 2. Recollides i lliuraments fora de l'horari seran possibles en els següents caso: Entre les 6.00 i les 10.00 del matí o entre les 20.00 i les 23.00 de la nit. Aquest servei comporta una taxa de servei.
 3. Si el client desitja una recollida o devolució fora de l'horari estàndard, haurà d'avisar d'això en el moment de la reserva. En cas contrari, la possibilitat d'això serà subjecte a la disponibilitat de vehicles i a discreció de l'arrendador.

9.      LLOC DE RECOLLIDA I DEVOLUCIÓ

 1. El lloc de recollida i el lloc de devolució s'acorden a l'hora d'efectuar la reserva.
 2. Segons el lloc de recollida i de la devolució i el model de vehicle triat, el servei de lliurament o devolució del vehicle pot comportar una taxa de servei.
 3. Si l'arrendatari vol fer ús del servei a domicili, té la responsabilitat de disposar d'un lloc adequat en termes d'espai i il·luminació per a poder efectuar la comprovació i el lliurament del vehicle en el moment de l'arribada del vehicle.
 4. La possibilitat de recollida i devolució en qualsevol lloc diferent a les instal·lacions de l'empresa de lloguer és subjecta a disponibilitat i a la discreció de l'empresa de lloguer.
 5. Si l'arrendatari desitja canviar un dels llocs acordats per a la recollida, lliurament o devolució, ha de sol·licitar-lo a l'arrendador i aquest l'ha de confirmar en forma escrita.

10.   RECOLLIDA DEL VEHICLE

 1. L'arrendatari reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària i amb les eines, pneumàtics i accessoris adequats i es compromet a conservar-lo en bon estat.
 2. L'arrendatari rebrà el vehicle i tots els elements addicionals en un estat correctament net i haurà de retornar-los en el mateix estat de neteja.
 3. El vehicle és lliurat al client amb el dipòsit de combustible
 4. En el moment del lliurament del vehicle es comprovarà el vehicle mitjançant els documents de lliurament del vehicle que formaran part del contracte i en el qual constaran els elements lliurats i les condicions del vehicle.

11.   DISPONIBILITAT DE VEHICLES

 1. Si, per qualsevol motiu que no sigui responsabilitat de l'Empresa de lloguer, com un retard de l'arrendatari anterior, un accident, un robatori, una avaria o qualsevol altra situació que posi en joc el lliurament del vehicle prèviament reservat, no és possible procedir amb el lliurament en la data i/o hora estipulades, l'arrendador pot:
  1. Proveir a l'arrendatari amb un model de característiques similars o superiors.
  2. Proporcionar a l'arrendatari un reemborsament complet de la quantitat pagada fins al moment, sense cap altra compensació addicional.

12.   L’ÚS DEL VEHICLE

 1. L'arrendatari acorda que, durant el període de lloguer, el vehicle no se sotmetrà al següent:
  1. No es conduirà de manera perillosa ni imprudent.
  2. No es portarà més passatgers que els especificats en la documentació del vehicle (segons model), així com transportar en la furgoneta camper cap mena de mascota o animal sense l'autorització expressa de Vanwego Campers SL.
  3. No es rellogarà o transportarà persones amb finalitats comercials i qualsevol altre ús que no estigui inclòs en el contracte.
  4. No es conduirà el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia, ús de medicaments, etc.
  5. No es deixarà les claus en el vehicle sense ocupants.
  6. No se submergirà el vehicle en aigua, ni es posarà en contacte amb aigua salada o es conduirà en sorres inundades, a la platja o carrers bruts.
  7. No s'usarà per a carreres, competicions ni per a cap activitat il·legal.
  8. No s'usarà per a remolcar cap vehicle.
  9. No s'usarà per a transportar passatgers ni béns per contractació ni recompensa.
  10. No s'usarà per a transportar líquids volàtils, gasos, explosius ni altres materials corrosius o inflamables.
  11. No s'usarà amb la finalitat de transportar ni implicar béns que no siguin els que s'esperen raonablement d'un lloguer d'oci.
  12. No se li instal·laran accessoris ni publicitat o esments comercials.
  13. No es transitarà fora de la xarxa viària ni en qualsevol terreny no adequat.
 2. Qualsevol conseqüència que s'origini dels punts esmentats no serà responsabilitat de l'empresa de lloguer.
 3. L'arrendatari no permetrà que el vehicle sigui conduït per altres persones que ell mateix i les persones que expressament estiguin autoritzades en el contracte.
 4. L'arrendatari podrà circular segons les condicions d'aquest contracte lliurement dins de la Unió Europea, excepte a les illes pertanyents a aquests països.
 5. Si l'arrendatari desitja viatjar a qualsevol illa el podrà fer únicament amb el permís previ per escrit de l'arrendador i amb la següent condició:
  1. El cost de la devolució del vehicle al punt de partida del viatge, sense importar les circumstàncies d'aquesta, serà a càrrec de l'arrendatari. En cap cas pot repercutir sobre l'arrendador.
 6. Si l'arrendatari vol circular a altres països fora de la UE, haurà de comunicar-lo a l'hora de la reserva i comptar amb el permís escrit per part de l'arrendador.

 7. L'arrendatari reconeix que l'empresa de lloguer reté la titularitat del vehicle en tot moment i no acorda, intenta, ofereix ni proposa vendre, sotsarrendar, prestar ni hipotecar el vehicle a cap altra part.
 8. L'arrendatari no ha de realitzar alteracions ni addicions al vehicle, sense el consentiment previ per escrit de l'empresa de lloguer. En cas d'infracció d'aquest article, l'arrendatari correrà amb totes les despeses de recondicionament del vehicle al seu estat original, havent d'abonar així mateix una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la seva total reparació.
 9. L'arrendatari ha d'adoptar totes les mesures raonables per a mantenir correctament el vehicle, incloses les revisions diàries de pneumàtics, oli, aigua i bateries, i ha de contactar l'empresa de lloguer si qualsevol de les llums d'advertiment del vehicle indica algun potencial funcionament defectuós.
 10. L'arrendatari ha de fer-se responsable de tenir el vehicle adequadament estacionat, i custodiat quan no l'utilitzi i protegir-lo de la deterioració de les gelades, pedra o qualsevol altre fenomen atmosfèric susceptible de produir-li danys d'importància.
 11. El client ha d'estacionar en zones accessibles per una grua. Si infringeix aquesta norma, i el vehicle ha de ser assistit, el client assumirà tots els costos relacionats amb aquesta infracció (vinculats al vehicle i a les possibles indemnitzacions a futurs clients si el vehicle no pot ser lliurat en els terminis acordats).
 12. El client ha de respectar la normativa de cada municipi/ciutat relacionada amb el càmping lliure. Si s'acampa lliurement (fora d'una zona autoritzada), el client assumirà la seva culpabilitat i la sanció recaurà sobre aquest.
 13. Està prohibit fumar en tots els vehicles i encendre espelmes en el seu interior.
 14. Els fogons que vénen inclosos en el lloguer han d'usar-se amb especial cura i preferiblement fora del vehicle. Si es produïssin danys, a l'interior del vehicle, causats per l'ús del càmping gas (cremades de mobles, incendi del vehicle, etc.) el client es farà responsable del cost íntegre dels desperfectes.
 15. Aquest contracte es resoldrà automàticament sense la necessitat de cap intervenció judicial si el vehicle s'usa d'una manera que constitueix una violació d'aquest contracte. A més, en aquest cas, l'empresa de lloguer es reserva el dret de recuperar el vehicle en qualsevol moment, sense avís previ, i es fa responsable a l'Arrendatari per tots els càrrecs involucrats. A més, en aquest cas, l'arrendatari no tindrà dret a recuperar els imports pagats a l'empresa de lloguer fins al moment.

13.   MASCOTES

 1. Es permeten mascotes si s'indica la seva presència durant la reserva del vehicle. En aquest cas s'aplica una taxa de servei per qüestions de neteja.
 2. L'arrendatari serà responsable de la seguretat de la mascota durant el viatge.
 3. Vanwego Campers SL no serà responsable per multes de trànsit o qualsevol sanció relacionada amb el transport de la mascota dins del vehicle.
 4. L'arrendatari serà responsable de tots els danys (interiors i exteriors) causats per la mascota.

14.   DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE

 1. En retornar el vehicle l'arrendatari comprovarà juntament amb un representant de l'arrendador l'estat del vehicle. Els desperfectes que no constin en el contracte, però que es detectin en el moment de retornar el vehicle, seran a càrrec del client i seran descomptats de la fiança.
 2. Si els costos de la reparació dels danys no es poden determinar immediatament, l'empresa de lloguer retindrà la quantitat íntegra de la fiança i retornarà la part proporcional una vegada s'hagi establert el cost de reparació o substitució.
 3. En el cas que l'empresa de lloguer trobi algun desperfecte durant les següents 72h (post devolució del vehicle) el notificarà al client per a gestionar l'abonament d'aquests desperfectes. L'arrendatari acorda que l'empresa de lloguer està autoritzada a cobrar-li a la targeta de crèdit arxivada totes els altres costos que puguin sorgir, com per acampada lliure, multes d'aparcament, multes, sancions per infraccions de trànsit, peatges i danys ocasionats en la furgoneta (interiors o exteriors).
 4. Si el client desitja prolongar el lloguer, haurà de sol·licitar-lo a l'arrendador amb un mínim de tres dies d'antelació a la finalització del contracte. L'eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a la disponibilitat de vehicles.
 5. En el cas d'una devolució tardana se li cobrarà al client una taxa de 30€ per cada hora o 300€ per cada dia, la quantitat total calculada que sigui menor. A més, l'arrendatari assumirà totes les despeses degudes a una devolució retardada del vehicle, especialment aquells que un altre client faci valer enfront de Vanwego Campers SL per causa d'aquest retard.

15.   RESPONSABILITATS, GARANTIES I PAGAMENTS DESPRÉS D'ACABAR EL LLOGUER

 1. El vehicle es retornarà amb el dipòsit de gasoil ple. En cas contrari s'aplicarà una taxa de servei de 10€ a més de l'import de gasoil necessari per a omplir el dipòsit.
 2. El vehicle es retornarà amb l'interior net. No obstant això, l'arrendatari no ha de netejar l'exterior del vehicle. El dipòsit d'aigües residuals i, si escau, del WC buits. En cas contrari es cobrarà un suplement de 20 € per cada hora de neteja addicional necessària i 50 € addicionals si el WC portàtil no s'ha buidat i netejat. Així mateix, l'arrendatari haurà d'assumir les despeses derivades de la ventilació o l'eliminació de l'olor a tabac, incloent les pèrdues generades per la impossibilitat de llogar el vehicle durant el temps de neteja a causa d'aquest motiu.
 3. En cas de pèrdua de les claus o de la documentació del vehicle, l'empresa de lloguer carregarà al client la quantitat de 250 € més IVA.
 4. En el cas d'omplir el dipòsit d'aigua potable amb dièsel o un altre combustible, o el dipòsit de dièsel amb aigua o un altre combustible el client es farà càrrec del canvi i la reparació de les parts afectades.
 5. Els costos per danys del vehicle i per danys dels equips o dels elements addicionals ocasionats durant el període de lloguer es cobraran a l'arrendatari segons el seu cost de reparació i/o substitució, si no estan esmentats específicament en aquest contracte. Si per a la seva reparació fa falta activar un taller extern o una empresa externa, l'empresa arrendadora aplicarà una taxa de 50 € per cobrir les despeses administratives. L'arrendatari també serà responsable pels dies no llogades durant el temps raonable de reparació del vehicle, segons els danys en qüestió.
 6. L'Arrendatari ha de proporcionar a l'empresa de lloguer una targeta de crèdit alternativa que pugui usar-se per a complir amb les obligacions de l'arrendatari, segons els termes i condicions de l'empresa de lloguer, en cas de fons insuficients, amb transaccions declinades per qualsevol motiu i o per la targeta de crèdit cancel·lada o suspesa.
 7. En cas d'accident, on l'arrendatari no es consideri responsable, l'empresa de lloguer retindrà l'import íntegre de la fiança fins que l'empresa d'assegurances estableixi qui té la responsabilitat.
 8. L'import de tota classe de sancions, multes, penes, despeses judicials i extrajudicials derivats de qualsevol infracció de trànsit (ja sigui administrativa, penal o de qualsevol altra classe) que siguin dirigides contra el vehicle, el client o l'arrendador y/o el conductor, derivats del temps de vigència d'aquest contracte de lloguer seran assumits pel client. Tret que s'hagin originat per culpa de l'empresa de lloguer. L'arrendador identificarà al conductor principal, amb la qual cosa, la sanció serà enviada a l'adreça facilitada i el client podrà pagar aquesta penalització. Si l'adreça és incorrecta o, simplement, la carta és retornada o no pagada degudament per qualsevol motiu, l'arrendador podrà cobrar l'import de la multa (o despesa apuntada anteriorment) de la targeta de crèdit deixada durant el període de lloguer.
 9. Totes les factures que no s'hagin pagat tindran una taxa d'interès agregada, que és l'interès legal més una tarifa fixa corresponent al 20% de la quantitat a pagar.
 10. En cas de ser diversos els arrendataris i/o conductors, tots aquests respondran en qualitat de deutors solidaris.
 11. En el cas d'haver llogat el vehicle amb un límit de quilometratge i aquest s'hagi superat, l'empresa de lloguer cobrarà la quantitat acordada per quilometratge extra recorregut.

16.   ASSISTÈNCIA EN CARRETERA

 1. En el cas de qualsevol problema relacionat amb el vehicle, ha d'informar-se immediatament a l'empresa de lloguer per a donar-li l'oportunitat de solucionar el problema durant el lloguer. De no fer-ho, es comprometrà la responsabilitat de l'empresa de lloguer. Contacti'ns abans de cridar a l'assistència en la carretera i el nostre equip l'ajudarà amb la situació, en qualsevol cas.
 2. El servei d'assistència en carretera cobreix qualsevol funcionament tècnic o mecànic defectuós del vehicle que derivi d'una falla material o de fabricació.
 3. Observi que el següent no està cobert per assistència en la carretera, i les despeses de remolc i trasllat se li carregaran a l'arrendatari:
  1. El vehicle es queda sense combustible.
  2. Les claus queden a l'interior del vehicle tancat, es danyen (per ex., per humitat) o es perden.
  3. Les bateries es descarreguen per ús incorrecte o ús incorrecte de qualsevol equip que necessiti bateries per a funcionar.
  4. El vehicle està embussat fora de la carretera o en una carretera no asfaltada.
  5. Avaria ocasionada per negligència deliberada.
  6. Assistència per a canviar un pneumàtic desinflat.
 4. En cas de qualsevol funcionament defectuós, no se li permet a l'arrendatari realitzar reparacions ni alteracions a la furgoneta, tret que l'autoritzi l'Empresa de lloguer i se segueixin les instruccions de manera exacta.
 5. En el cas d'immobilització del vehicle degut a una avaria mecànica o un accident, i si no és possible reparar-lo in situ, l'empresa de lloguer ha d'enviar un remolc per a portar el vehicle i a l'arrendatari al taller més pròxim o al domicili de l'empresa de lloguer.

17.   ACCIDENTS, DANYS I ROBATORI

 1. En cas d'accident, robatori, furt, incendi o danys causats per animals, l'arrendatari y/o conductor accepta els següents procediments:
  1. Informar immediatament la policia i a l'arrendador (el telèfon consta en el contracte de lloguer). No s'admetran les pretensions contràries.
  2. Reunir els informes d'accident signats de totes les parts involucrades i els documents preparats per les autoritats policials i enviar tot immediatament a l'empresa de lloguer. Els documents hauran d'incloure el nom, l'adreça i telèfons de les persones implicades, les seves dades del permís de conduir, les dades del contrari amb el nom de la Companyia Asseguradora i el número de pòlissa, les dades dels eventuals testimonis, així com les matrícules dels vehicles afectats. En cas contrari, totes les assegurances i les cobertures venceran i l'arrendatari serà responsable de totes les despeses.
  3. Prendre fotografies i obtenir els noms i les direccions de totes les persones involucrades, i dels testimonis, per a documentar el que va succeir.
  4. No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per a protegir-lo i salvaguardar-lo. Contactar en cas de ser necessari amb la companyia d'assistència en carretera contractada amb l'asseguradora de l'empresa de lloguer.
  5. Mai es reconeixerà o prejutjarà la responsabilitat del fet, excepte en la “Declaració Amistosa d'Accidents”.
 2. En cas de robatori o furt del vehicle, es denunciarà a l'autoritat competent immediatament, comunicant-lo i remetent còpia de la denúncia a l'arrendador, juntament amb les claus del vehicle, en un termini màxim de 24 hores; quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.
 3. Fins i tot en danys sense contrari, independentment de la seva gravetat, el client haurà de redactar per a l'arrendador un ampli informe per escrit juntament amb un dibuix. Si el client no elabora l'informe - no importa quina sigui la raó - i impedeix d'aquesta manera que la companyia d'assegurances pagui els danys, el client estarà obligat a abonar l'import corresponent íntegrament.
 4. En cas d'incompliment pel client d'alguna d'aquestes mesures, si són aplicable, l'empresa Vanwego Campers SL podrà reclamar a l'arrendatari els danys i perjudicis ocasionats per negligència d'aquest, inclòs el lucre cessant de l'empresa de lloguer durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

18.   COBERTURA DE L’ASSEGRURANÇA

 1. El vehicle disposa d'una assegurança a tot risc amb franquícia (no inclou els efectes personals del client i acompanyants). En cas d'accident o robatori, el client es farà càrrec de l'import de la franquícia.
 2. Totes les opcions de cobertura amb la seva respectiva fiança dipositada només cobreixen el primer accident, incident o mal nou en cada lloguer. En cas de més d'un dany, incident o accident durant el període de lloguer, l'arrendatari és responsable d'una franquícia de 1250 € per cadascun dels danys excepte el primer en els models SIERRA, LAGUNA i COSTA, i d'una franquícia de 800 € en els models ARENA i RÍO; en aquest (el primer dany) s'aplica la franquícia reduïda segons l'assegurança contractada. Si no s'ha contractat un segur addicional (SUPER o SUPER PLUS) s'aplica una franquícia de 1250 € en els models SIERRA, LAGUNA i COSTA, i una franquícia de 800 € en els models ARENA i RÍO a cada dany ocasionat. En forma de garantia de pagament, l'empresa de lloguer bloquejarà la quantitat total de la fiança en una tarjeta bancaria.
 3. El vehicle només està cobert per l'assegurança durant la durada estipulada del contracte. L'empresa de lloguer no pot fer-se responsable de cap mal fora de la durada del lloguer, sent en aquest cas l'arrendatari l'únic responsable.
 4. Si l'arrendatari viola qualsevol de les condicions de les clàusules del contracte de lloguer, s'anul·larà qualsevol opció d'assegurança i l'arrendatari serà responsable del cost total de tots els danys ocasionats.
 5. Si se selecciona la cobertura de finestres, el cost de reparació de les finestres laterals, posteriors i el parabrises estan coberts. Miralls laterals i claraboies en el sostre no estan inclosos.
 6. Si l'arrendatari tria l'opció de cobertura BÀSICA, la franquícia és d'un import de 1250 € en els models SIERRA, LAGUNA i COSTA, i d'una franquícia de 800 € en els models ARENA i RÍO les finestres no estan cobertes, l'assistència en carretera està inclosa segons les condicions d'aquest contracte.
 7. Si l'arrendatari tria l'opció de cobertura SUPER, la franquícia és d'un import de 750 € en els models SIERRA, LAGUNA i COSTA, i d'una franquícia de 450 € en els models ARENA i RÍO, les finestres estan cobertes (segons clàusula 18.5.), l'assistència en carretera està inclosa segons les condicions d'aquest contracte.
 8. Si l'arrendatari tria l'opció de cobertura SUPER PLUS, la franquícia és d'un import de 250 € en els models SIERRA, LAGUNA i COSTA, i d'una franquícia de 200 € en els models ARENA i RÍO, les finestres estan cobertes (segons clàusula 18.5.) i l'assistència en carretera està inclosa segons les condicions d'aquest contracte.

19.   EXCEPCIONS DE LA COBERTURA DE L’ASSEGURANÇA

 1. L'Arrendatari reconeix que és responsable de tots els costos dels següents danys, independentment de l'assegurança que pugui haver contractat amb l'arrendador. Els danys identificats a continuació estan específicament exclosos de totes les opcions d'assegurança:
  1. Qualsevol mal ocasionat al vehicle, quan es viola una clàusula d'aquest contracte de lloguer.
  2. Els danys que afectin els pneumàtics i llandes del vehicle ocorreguts durant el període del lloguer.
  3. Qualsevol mal ocasionat per conducta intencional, efectes d'alcohol, drogues o qualsevol altra substància que redueixi la capacitat de conducció.
  4. Qualsevol pèrdua, mal o robatori de pertinences personals.
  5. Si l'arrendatari té una conducta imprudent o descurada de qualsevol tipus o si comet infraccions contra les regles de trànsit locals, resultant en danys al vehicle o a la propietat de tercers.
  6. El cost per a recuperar el vehicle de qualsevol àrea restringida o si està submergit, atrapat o abandonat.
  7. El cost per a recuperar les claus que es van danyar, van perdre, van robar o que van quedar tancades dins del vehicle.
  8. Els danys causats per conductors no identificats en el contracte de lloguer o els conductors amb una llicència de conducció cancel·lada o vençuda.
  9. Qualsevol cost relacionat amb l'ús incorrecte del combustible.
  10. Tots els danys sota la carrosseria del vehicle o damunt de la línia del parabrisa, si no hi ha col·lisió amb tercers.

20.   FRANQUÍCIA

 1. L'arrendatari i/o conductor és responsable per qualsevol mal incorregut mentre està en possessió del vehicle fins a la quantitat de la franquícia acordada (segons les condicions d'aquest contracte). Totes les opcions d'assegurança i la franquícia només cobreixen el primer accident, incident o dany nou en cada lloguer. En el cas de més d'un dany, incident o accident durant el període de lloguer, l'arrendatari és responsable dels costos totals de reparació o substitució fins a l'import de la franquícia corresponent a la cobertura BÀSICA del vehicle contractat. Per a cobrir els costos de qualsevol mal possible, l'empresa de lloguer bloquejarà o cobrarà la quantitat total de la franquícia en una targeta bancària.
 2. L'arrendatari y/o conductor és responsable per qualsevol mal incorregut mentre està en possessió del vehicle fins a la quantitat de la franquícia acordada. Totes les opcions d'assegurança i la franquícia només cobreixen el primer accident, incident o mal nou en cada lloguer. En el cas de més d'un mal, incident o accident durant el període de lloguer, l'arrendatari és responsable dels costos totals de reparació o substitució. Per a cobrir els costos de qualsevol mal possible, l'empresa de lloguer bloquejarà la quantitat total de la franquícia en la targeta de crèdit associada a l'arrendatari.
 3. La franquícia aportada per l'arrendatari se li retornarà després de la devolució del vehicle i després que el representant de l'empresa de lloguer declarés que el vehicle està en condicions similars a quan va ser recollit i que no falti cap objecte que se li havia lliurat a l'arrendatari.

21.   POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 • Vanwego Campers SL. es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com per al compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.
 • De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web i la signatura d'aquest contracte requereix que se'ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l'enviament d'emails, i que aquests seran objecte de tractament per Vanwego Campers SL. L'enviament d'aquestes dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament d'aquests, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable. Més informació en podran trobar en l'apartat sobre la nostra política de protecció de dades.
 • Tots els vehicles poden estar geolocalitzats. L'arrendador es reserva el dret de comprovar la ubicació del vehicle en qualsevol moment. No es guardaran dades d'ubicació després que s'hagi retornat el vehicle llogat, ni es compartiran sota cap pretext amb tercers, excepte en casos de presumptes delictes o violacions d'aquest contracte.

22.   RESPONSABILITAT DE L'ARRENDADOR

 • L'empresa de lloguer lliura el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament. No serà responsable de fallades mecàniques o avaries a causa de l'ús normal d'aquest.
 • L'Empresa de lloguer no accepta cap responsabilitat per lesions personals que ocorrin durant el període de lloguer i recomana que no es deixin elements de valor dins del vehicle, mentre l'arrendatari estigui lluny d'ell. L'Empresa de lloguer no es fa responsable de les pertinences perdudes o robades durant el període de lloguer, ni per danys en el vehicle degut a vandalisme/robo, o danys causats per accidents o per condicions climàtiques.
 • Si per causa de força major, motius fortuïts o aliens a l'empresa de lloguer no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització a favor del client, excepte la devolució de la quantitat pagada en concepte de lloguer.
 • L'empresa de lloguer només respondrà de forma limitada als danys previsibles establerts en el contracte, en la mesura que s'infringeixi una obligació el compliment de la qual sigui d'especial importància per a aconseguir l'objecte del contracte.

23.   JURISDICCIÓ

 • En cas de litigis derivats o relacionats amb qualsevol dels actes relatius a la reserva o al contracte de lloguer de la furgoneta camper, s'acorda que la jurisdicció sigui la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Catalunya). En el cas de possible discrepància entre les versions castellà/català/anglès/alemany de les presents condicions generals i el contracte de lloguer, prevaldrà la versió en castellà.